Jaarrekeningen en de wetgeving

 
Wetgeving Jaarrekening

De wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening is een nationale uitwerking van Europese richtlijnen.

De voornaamste richtlijnen zijn gekend als de vierde en de zevende richtlijn voor het vennootschapsrecht. Zij hebben tot doel een eenvormigheid in de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen tot stand te brengen. Deze eenvormigheid slaat op zowel op de vorm als de inhoud van de jaarrekening. In de Belgische wetgeving worden enerzijds de modellen voorgeschreven waarin de balans, resultatenrekening en toelichting moeten worden gepresenteerd (het verkort of het volledig schema). Anderzijds worden waarderingsregels uitgewerkt over de manier waarop en tegen welke waarde alle bezittingen, tegoeden, schulden, opbrengsten, kosten en alle andere verrichtingen moeten geregistreerd worden.

<< Terug naar informatie over de jaarrekening

De wetgeving van de jaarrekening

De belgische wetgeving omtrent de jaarrekening is gebaseerd op de Europese richtlijn omtrent de jaarrekening.

Bent u op zoek naar een accountant of boekhouder om u boekhouding te helpen beheren?
Bijvoorbeeld het neerleggen van een jaarrekening of een balans is niet eenvoudig, een boekhouder doet dit zo voor u!
Aarzel niet om contact met het BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten) op te nemen via www.ipcf.be.

Home | De jaarrekening | Wetgeving jaarrekening | Diensten | Informatieaanvraag | Sitemap | Contact