Verplichting jaarrekening

 

Verplichting tot neerlegging jaarrekening

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen en neer te leggen bij de Nationale Bank van België.

De meest courante vennootschapsvormen die onder deze verplichting vallen zijn de NV (Naamloze Vennootschap) , de BVBA (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) , de CVBA (Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) en de Comm.VA (Commanditaire Vennootschap op aandelen).

Vanaf boekjaar 2006 moeten ook grote en zeer grote VZW’s een jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België. Een VZW valt onder deze categorie indien zij meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

  • Gemiddeld personeelsbestand van 5 werknemers (uitgedrukt in voltijds equivalenten)
  • Totaal aan ontvangsten van 250.000 euro exclusief BTW (uitzonderlijke ontvangsten worden hier niet meegeteld)
  • Balanstotaal van 1.000.000 euro.

 

<< Terug naar informatie over de jaarrekening

Het kasstroomoverzicht

De jaarrekening heeft strenge specificaties, en ook het indienen van de jaarrekening is aan voorwaarden verbonden.

Bent u op zoek naar een accountant of boekhouder om u boekhouding te helpen beheren?
Bijvoorbeeld het neerleggen van een jaarrekening of een balans is niet eenvoudig, een boekhouder doet dit zo voor u!
Aarzel niet om contact met het BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten) op te nemen via www.ipcf.be.

Home | De jaarrekening | Wetgeving jaarrekening | Diensten | Informatieaanvraag | Sitemap | Contact