Inhoud van de jaarrekening

 

Welke informatie moet in de jaarrekening?

De inhoud van een jaarrekening is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Een kleine of middelgrote onderneming legt een jaarrekening neer volgens het verkort schema. Een grote onderneming moet een jaarrekening neerleggen volgens het volledige schema.

Voor alle bedrijven geld echter dat de jaarrekening de volgende componenten moet bevatten:

Grote ondernemingen dienen samen met de jaarrekening bijkomend volgende documenten te publiceren:

Verdere, niet verplichte gegevens kunnen ook nuttig zijn om op te nemen in de jaarrekening. Zoals het Kasstroomoverzicht.

Een volledig schema omvat meer details dan een verkort schema. Maar in beide gevallen bevat de jaarrekening, naast een aantal niet-financiële data zoals de namen en adressen van de bestuurders, ook financiële gegevens, met name de balans, resultatenrekening en de toelichting. Indien de vennootschap werknemers in dienst heeft, moet ook een sociale balans worden opgesteld.

Een jaarrekening moet worden opgesteld volgens het volledig schema indien de vennootschap "groot" is. Een grote onderneming is een onderneming die een gemiddeld personeelsbestand heeft van meer dan 100 voltijdse equivalenten, of een onderneming die meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

  • Gemiddeld personeelsbestand 50 voltijdse equivalenten
  • Jaaromzet (excl. BTW) 7,3 miljoen euro
  • Balanstotaal 3,65 miljoen euro

 

<< Terug naar informatie over de jaarrekening

Het kasstroomoverzicht

De verschillende componenten van de jaarrekening hebben als doel de staat van het bedrijf zo accuraat mogelijk weer te geven. Er zijn verscheidene wettelijke controles voor het neerleggen van de jaarrekening.

Bent u op zoek naar een accountant of boekhouder om u boekhouding te helpen beheren?
Bijvoorbeeld het neerleggen van een jaarrekening of een balans is niet eenvoudig, een boekhouder doet dit zo voor u!
Aarzel niet om contact met het BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten) op te nemen via www.ipcf.be.

Home | De jaarrekening | Wetgeving jaarrekening | Diensten | Informatieaanvraag | Sitemap | Contact