Controles bij indien jaarrekening

 

Controles bij neerlegging jaarrekening

Bij de neerlegging van de jaarrekening controleert de Nationale Bank eerst of deze voldoet aan een aantal verplichte controles.

Er mogen bijvoorbeeld geen tegenstrijdigheden zijn tussen de balans en de uitsplitsing van bepaalde balansposten in de toelichting. Indien de jaarrekening niet voldoet aan deze verplichte controles, wordt ze geweigerd door de Nationale Bank, en dient u een nieuwe versie voor te leggen ter neerlegging. Wij beschikken over de nodige software die dezelfde controles uitvoert als de Nationale Bank, waardoor we zeker zijn dat de door ons neergelegde jaarrekeningen geen fouten bevat.

Bovendien blijven we als accountant - belastingconsulent steeds op de hoogte van de meest recente wetswijzigingen inzake jaarrekeningen. Bovenop de logische controles die zijn ingebouwd in onze software, is het dus ook onze kennis en ervaring die ervoor zorgt dat de jaarrekening die we neerleggen conform is met de wetgeving terzake.

<< Terug naar informatie over de jaarrekening

Het kasstroomoverzicht

De nationale bank is verantwoordelijk voor het controleren van de jaarrekening, eenmaal deze jaarrekening neergelegd is. Indien de jaarrekening niet voldoet, dient het bedrijf een nieuwe jaarrekening neer te leggen.

Bent u op zoek naar een accountant of boekhouder om u boekhouding te helpen beheren?
Bijvoorbeeld het neerleggen van een jaarrekening of een balans is niet eenvoudig, een boekhouder doet dit zo voor u!
Aarzel niet om contact met het BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten) op te nemen via www.ipcf.be.

Home | De jaarrekening | Wetgeving jaarrekening | Diensten | Informatieaanvraag | Sitemap | Contact