Balans als deel van de jaarrekening

 
De balans

De balans is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening. Het is een overzicht van de bezittingen en schulden van de onderneming.

Die bezittingen (de activa) en de schulden (de passiva) worden weergegeven zoals ze zijn op één bepaald moment, de afsluitdatum. Dit onderdeel van de jaarrekening is een momentopname, een soort foto van de onderneming op het einde van haar boekjaar.

De meeste ondernemingen hebben als afsluitdatum 31 december. Maar het is geen verplichting om het boekjaar van de onderneming te laten samenvallen met het kalenderjaar.

De activa en passiva moeten gewaardeerd worden volgens bepaalde regels, de waarderingsregels. Voor sommige items zijn deze regels eenvoudig. Zo zal de waardering van het bedrag op de bankrekening geen problemen vormen. Andere items zijn niet steeds zo gemakkelijk te waarderen, bijvoorbeeld de inventaris, of een provisie voor toekomstige verplichtingen. De waarderingsregels moeten duidelijk maken op welke manier de balansposten gewaardeerd zijn in de onderneming. Deze regels zijn niet vrij te bepalen; ze moeten in overeenstemming zijn met de boekhoudwetgeving. Wij kunnen u advies verlenen bij het opstellen en toepassen van deze waarderingsregels.

<< Terug naar informatie over de jaarrekening

De balans

De balans en resultatenrekening vormen een belangrijk onderdeel van de jaarrekening, aangezien ze de staat van het bedrijf accuraat weergeven.

Bent u op zoek naar een accountant of boekhouder om u boekhouding te helpen beheren?
Bijvoorbeeld het neerleggen van een jaarrekening of een balans is niet eenvoudig, een boekhouder doet dit zo voor u!
Aarzel niet om contact met het BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten) op te nemen via www.ipcf.be.

Home | De jaarrekening | Wetgeving jaarrekening | Diensten | Informatieaanvraag | Sitemap | Contact