Jaarrekening indienen?

 
Welkom!

Jaarrekening indienen?

indienen van de jaarrekeningWelkom bij jaar-rekening.be. Deze site geeft onafhankelijke informatie over het belang, nut en de wetgeving omtrent de jaarrekening.

In België zijn de meeste vennootschappen verplicht om jaarlijks een jaarrekening te publiceren.  Dit gebeurt door het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België.

Het doel van de jaarrekening

Het doel van de jaarrekening is tweeledig:

  • De jaarrekening geldt als uitgangspunt voor de aangifte vennootschapsbelasting. 
  • Verder is de jaarrekening ook een vorm van informatieverstrekking naar diverse partijen zoals bijvoorbeeld de aandeelhouders, schuldeisers, banken, potentiële overnemers, …

De jaarrekening is door iedere belangstellende in te kijken, vanaf april 2008 kan dit gratis op de website van de Nationale Bank van België (www.nbb.be). 

Inhoud en opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening moet, in tegenstelling tot sommige buurlanden, worden opgesteld volgens een vaststaand schema, waarbij niet mag worden afgeweken van de inhoud en layout.  Dit schema omvat een aantal niet-financiële gegevens zoals de namen en adressen van de bestuurders.  Verder ook financiële gegevens: de balans, de resultatenrekening, en de toelichting met o.a. een aantal details van de balans en resultatenrekening.  Indien de vennootschap werkt met personeel, bevat de jaarrekening ook een sociale balans.

De jaarrekening

De jaarrekening opstellen is geen sinecure. Om de jaarrekening vlot en foutloos in te dienen roept u best de hulp in van een gespecialiseerd bedrijf.

Bent u op zoek naar een accountant of boekhouder om u boekhouding te helpen beheren?
Bijvoorbeeld het neerleggen van een jaarrekening of een balans is niet eenvoudig, een boekhouder doet dit zo voor u!
Aarzel niet om contact met ons op te nemen en we helpen u graag verder met het vinden van de geschikte accountant.
Kortom voor het vinden van een accountant, een vaste boekhouder of advies over uw boekhouding zit u hier goed !

Home | De jaarrekening | Wetgeving jaarrekening | Diensten | Informatieaanvraag | Sitemap

Ontdek ook alle pensioen info dankzij Group D verkering makelaar Mechelen